Joanna Brown

Bio

Array, Wales Co-operative Centre

Blog Posts

Ymadael â balchder; Elw â diben

Nid yw bron 75% o’r perchenogion busnes yng nghymru wedi cynllunio ar gyfer olyniaeth eu busnes. Mae llawer o berchenogion busnes yng Nghymru yn ystyried y gwaith o ddatblygu a meithrin eu busnes yn ymrwymiad hirdymor, ac maent yn neilltuo cyfran fawr o’u bywydau i wneud hynny. Fodd bynnag, os nad oes gan berchenogion busnes […]

Read On

DIWRNOD DEFNYDDIO’R RHYNGRWYD YN FWY DIOGEL 2018- Creu, Cysylltu a Rhannu Parch

Gan Shannon Williams, Mewnol Marchnata a Myfyriwr ym Mhrifysgol De Cymru Mae Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn anelu at greu rhyngrwyd sy’n fwy diogel a rhyngrwyd well, lle gall pawb fod yn ddiogel ac yn rymus ar-lein. Pwrpas Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yw addysgu pawb i ddefnyddio’r dechnoleg yn gyfrifol, yn […]

Read On

Y natur benderfynol sydd ei hangen i wneud i gyfranddaliadau cymunedol weithio

Fel rhan o’n sesiwn cipio Twitter heddiw ar gyfer prosiect Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru, rydym yn rhannu blog gan Dave Hollings o Co-operative and Mutual Solutions. Mae Dave wedi rhoi cyngor ar gyfer 36 o ddyroddiadau cyfranddaliadau cymunedol a gwblhawyd yn ystod y 15 mlynedd diwethaf, gan godi gwerth £6 miliwn o gyfranddaliadau, a’r rheini’n aml […]

Read On

Arbenigwr ar gyfranddaliadau cymunedol yn ein hannog i ‘berchen ar y mentrau sy’n eich gwasanaethu’

Fel rhan o ymgyrch prosiect Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru ar Twitter heddiw, rydym yn cyhoeddi cyfweliad holi ac ateb gyda Jim Brown, Cynghorydd Strategol i’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol (CSU). Bu Jim yn gweithio yn y sector ers 15 mlynedd; hefyd, mae Jim wedi ysgrifennu’r Llawlyfr Cyfranddaliadau Cymunedol ac wedi cynllunio’r Nod Safon Cyfranddaliadau Cymunedol. C: Fe’ch […]

Read On

Miliwn o resymau dros ddathlu blwyddyn gyntaf Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru

Gan Carly McCreesh, Rheolwr Prosiect, Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru Wel, mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi hedfan! Mae ond yn teimlo fel ddoe pan oeddem yn ymlafnio drwy gaeau gwlyb Gardd Farchnad Glan yr Afon gyda gwesteion y lansiad a’n cyfaill enwog, Michael Sheen. Gall llawer o bethau ddigwydd mewn blwyddyn ac, yn sicr, fel yn achos unrhyw […]

Read On

Diwrnod ym mywyd Swyddog Prosiect Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru

Fel rhan o ymgyrch tîm Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru ar Twitter heddiw, mae Claudia Limpert yn rhoi cipolwg i ni ar ddiwrnod nodweddiadol Swyddog Prosiect. 9am: Cyrraedd a darllen fy negeseuon e-bost, sy’n cynnwys pob math o bethau fel arfer – sgyrsiau gan ymarferwyr eraill ynglŷn ag arferion cyfrifyddu ar gyfer cymdeithasau (ysgogiad i mi fynd […]

Read On

Lleoliad yng Nghasnewydd yn agor ar ei newydd wedd diolch i gyfranddaliadau cymunedol

Wythnos cyn ein sesiwn cipio Twitter arbennig ar gyfer prosiect Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru, rydym yn rhannu blog gan Gary Inight o Le Public Space – lleoliad cerddoriaeth a chelfyddydau byw yng nghanol Casnewydd, a agorodd yn ddiweddar gyda chymorth y prosiect a dyroddiad cyfranddaliadau cymunedol. Os ydych yn byw yng Nghasnewydd, byddech yn gyfarwydd â […]

Read On

Ai Perchenogaeth gan Weithwyr yw’r Tocyn Aur?

Mewn wythnos a fyddai wedi dathlu pen-blwydd Roald Dahl yn 101, trafodwn beth ddylai Willy Wonka fod wedi’i wneud â’r Ffatri Siocled. Roald Dahl yw un o fy hoff awduron erioed; rwyf wedi’i garu ers oeddwn yn ferch fach. Mae gen i lawer o atgofion cariadus o’m brawd a minnau’n eistedd ar wely ein rhieni […]

Read On