Dave Palmer

Bio

Co-operative Housing Project Manager, Wales Co-operative Centre

Blog Posts

Pum mlynedd gyntaf tai cydweithredol yng Nghymru

Ym 1972 canodd David Bowie…. We got five years, stuck on my eyes We got five years, what a surprise We got five years, my brain hurts a lot We got five years, that’s all we got (O ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars’) 40 mlynedd yn ddiweddarach ar […]

Read On

Syniadau am dai cydweithredol o ochr draw’r byd

Rydym wedi derbyn blog gwadd gan Leonie Ramondt, sef Cynghorydd Cymrodoriaeth y Gymdeithas Frenhinol er hybu Celfyddydau Cymru, sy’n arwain y Prosiect Lles yma yng Nghymru. Yn y blog hwn, mae Leonie yn defnyddio ei phrofiad o dai cydweithredol yn Awstralia, gyda gobeithion am ei chartref newydd yn Abertawe. Mae hefyd yn edrych ar gysylltiadau […]

Read On