Amdano

Gwybodaeth am Ganolfan Cydweithredol Cymru

Bwriad Canolfan Cydweithredol Cymru yw helpu mentrau cymdeithasol a chydweithredol a grwpiau gwirfoddol a chymunedol.

Ers 25 mlynedd a mwy, rydym wedi estyn llaw i fudiadau sydd wedi’u sefydlu a rhai sy’n dechrau datblygu, drwy gynnig cymorth ymatebol, dibynadwy a hyblyg.

Ariennir y Ganolfan yn bennaf gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru, ac rydym wedi ymrwymo i weithio gyda mudiadau a chymunedau i fynd i’r afael ag allgáu cymdeithasol, digidol ac ariannol yng Nghymru.

Rydym yn helpu cymunedau i ddatblygu busnesau neu brosiectau sy’n gwerthfawrogi pobl a’r amgylchedd cymaint ag elw.

Mae Canolfan Datblygu a Hyfforddi Cydweithredol Cymru Cyf (sy’n masnachu fel Canolfan Cydweithredol Cymru) wedi’i chofrestru yng Nghymru a Lloegr fel Cymdeithas er Budd Cymunedol, rhif 24287 R.