Lansio Contract Economaidd Llywodraeth Cymru

Ym mis Rhagfyr, nododd Cynllun Gweithredu ar yr Economi Llywodraeth Cymru gynlluniau i lansio Contract Economaidd.  Mae’r contract yn ei gwneud hi’n ofynnol i fusnesau sydd eisiau cymorth Llywodraeth Cymru ymrwymo i egwyddorion twf, gwaith teg, lleihau ôl troed carbon, iechyd, sgiliau a dysgu yn y gweithle. Aeth y Contract Economaidd yn fyw ddydd Llun.

Rydym yn croesawu’r Contract Economaidd ar y cyfan. Mae’n gam yn y cyfeiriad cywir tuag at bolisi economaidd sy’n gweithio i bawb. Ond mae llawer mwy i’w wneud o hyd os ydym am sicrhau economi gynhwysol yng Nghymru.

O ganlyniad i’r Contract Economaidd newydd, bydd disgwyl i fusnesau sy’n cael cymorth y llywodraeth roi rywbeth yn ôl am y cymorth hwnnw. Dim ond i’r gronfa dyfodol economaidd £50 miliwn y bydd y Contract yn berthnasol i ddechrau. Os yw’n llwyddiannus, hoffai Canolfan Cydweithredol Cymru weld y contract yn cael ei ehangu i ystod ehangach o fesurau cymorth Llywodraeth Cymru yn y dyfodol.

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru a Sefydliad Bevan wedi lansio adroddiad newydd a fydd yn cynnwys chwe cham hanfodol y mae’r dystiolaeth yn awgrymu sydd eu hangen i sicrhau cynhwysiant economaidd. Un o’r camau yw mwy o gymorth i ‘fusnesau cymdeithasol’.

Mae busnesau cymdeithasol eisoes yn rhoi rhywbeth yn ôl. Mae busnesau cymdeithasol yn cynnwys mentrau cymdeithasol, cydweithfeydd a busnesau sy’n eiddo i’r gweithwyr cyflogedig. Mae gan y busnesau hyn amcanion amgylcheddol a chymdeithasol, nid rhai economaidd yn unig, fel rhan o’u cenhadaeth – dyna sut maen nhw’n gweithredu. Hefyd, maen nhw’n ail-fuddsoddi eu helw i gyflawni eu hamcanion cymdeithasol neu’n ei rannu ymysg eu staff. Byddai’n wych gweld busnesau mwy traddodiadol yn mabwysiadu’r model busnes cymdeithasol o ganlyniad i’r contract newydd hwn.

 

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *