Swyddi o Mai 2018

Lansio Contract Economaidd Llywodraeth Cymru

Ym mis Rhagfyr, nododd Cynllun Gweithredu ar yr Economi Llywodraeth Cymru gynlluniau i lansio Contract Economaidd.  Mae’r contract yn ei gwneud hi’n ofynnol i fusnesau sydd eisiau cymorth Llywodraeth Cymru ymrwymo i egwyddorion twf, gwaith teg, lleihau ôl troed carbon, iechyd, sgiliau a dysgu yn y gweithle. Aeth y Contract Economaidd yn fyw ddydd Llun. […]

Darllen Rhagor

Ymadael â balchder; Elw â diben

Nid yw bron 75% o’r perchenogion busnes yng nghymru wedi cynllunio ar gyfer olyniaeth eu busnes. Mae llawer o berchenogion busnes yng Nghymru yn ystyried y gwaith o ddatblygu a meithrin eu busnes yn ymrwymiad hirdymor, ac maent yn neilltuo cyfran fawr o’u bywydau i wneud hynny. Fodd bynnag, os nad oes gan berchenogion busnes […]

Darllen Rhagor