Bywyd fel intern marchnata yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru

Yn ddiweddar, fe wnaethom ni ffarwelio â Shannon Williams, a oedd wedi cwblhau interniaeth 10 wythnos gyda’n tîm marchnata, fel rhan o’i chwrs gradd gyda Phrifysgol De Cymru. Dyma ei stori…

“Trwy gydol fy amser yn y Ganolfan, roeddwn i’n brysur yn gwneud pethau amrywiol o fewn y tîm marchnata, yn gweithio rhwng 9am a 5pm, bedwar diwrnod yr wythnos, a gwaith prifysgol i’w wneud ar ôl cyrraedd adref. Mae hyn i fod dangos cydbwysedd gwaith a bywyd.

Pan ddechreuais yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru, rhoddwyd rhywbeth i mi ei wneud ar unwaith ac fe wnes i gyfarfod pobl o gwmpas y swyddfa, a oedd yn wych, gan yr oeddwn i’n teimlo fel gweithiwr go iawn yn lle rhywun ar leoliad gwaith.”

Yn ystod cyfnod Shannon yno, cymerodd ran yn y ciniawau cydweithredol a gynhelir yn fisol. Gelwir un ohonynt yn Ddiwrnod Amser i Siarad, a oedd yn canolbwyntio ar iechyd meddwl yn y gweithle.

“Mae’r gweithgareddau hyn yn dangos bod staff y Ganolfan eisiau gweithio gyda’i gilydd i fod yn well o ran beth maen nhw’n ei wneud, trwy gadw at eu gwerthoedd. Er enghraifft, trwy wybod popeth am salwch neu anabledd rhywun, neu wneud rhywbeth ar gyfer y cinio cydweithredol, mae’n dangos bod y sefydliad yn pryderu am ei staff. Nid yw’n wir mewn nifer o sefydliadau eich bod chi’n gallu siarad ag unrhyw un am sut rydych chi’n teimlo a beth sy’n digwydd yn eich bywyd, ond mae’n bosibl gwneud hyn yn hawdd yma. Nid oes rhaniad rhwng y meistri a’r staff, mae pawb yn un.”

Yn ystod ei hinterniaeth, gweithiodd Shannon ar ystod eang o bethau a fyddai’n berthnasol i unrhyw aelod arall o’r tîm marchnata, fel trefnu presenoldeb y Ganolfan mewn digwyddiadau, staffio stondinau arddangos, a hyrwyddo digwyddiadau trwy Eventbrite a Mailchimp.

“Pan oeddwn i yn y Ganolfan, dysgais lawer am beth mae’r sefydliad yn ei wneud, er, dim ond hyn a hyn y gallwn i ei ddysgu mewn 10 wythnos. Mae cymaint o brosiectau ar waith yno, a hoffwn ddysgu mwy am y sefydliad yn y dyfodol.

Roedd y bobl ar y tîm marchnata’n wych yn fy helpu i, ac yn ddeallgar ynghylch fy ymrwymiadau gwaith prifysgol. Mae cael rhywun sy’n ymddiried ynof ddigon i roi ychydig o’u gwaith i mi a disgwyl i mi ei wneud i safon uchel yn rhyfeddol, yn enwedig pan roedd y tîm cyfan yn teimlo felly ynghylch gadael i mi gyflawni ychydig o’r gwaith os oedd ganddynt lawer ar waith. Roedd cael pobl o brosiectau eraill yn ymddiried ynof yn golygu llawer, gan nad oeddwn i’n disgwyl i bobl ymddiried cymaint ynof. Gwnaeth hyn i mi deimlo fel y gallwn i wneud unrhyw beth, ac roeddwn i’n rhydd i gynnwys fy nghreadigrwydd.

Fe wnaeth tîm Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru adael i mi eu helpu, gan roi adborth i mi trwy gydol y cyfnod i wneud yn siŵr yr oeddwn i ar y trywydd cywir o ran arddull ac iaith y digwyddiad yr oeddwn i’n eu cynorthwyo nhw i’w hyrwyddo. Fe wnaeth yr ymdeimlad o ymddiriedaeth helpu fy hyfer, a gwneud i mi deimlo’n rhan o’r tîm, oherwydd yr oeddwn i’n gallu gwneud cymaint â’r bobl eraill yn yr adran.

Roeddwn i’n hoffi mynd i ddigwyddiadau i gysgodi gwerthwyr, gan yr oeddech chi’n gweld sut yr oedd pobl yn trafod y wasg, a threfnu digwyddiadau a oedd yn eu cynnwys nhw.

Yn gyffredinol, bu fy amser yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru yn brysur ac yn llawn bywyd, gan ei wneud yn lle gwych i weithio dros y 10 wythnos diwethaf. Mae’r gymuned sydd wedi’i sefydlu yn y swyddfa yn chwa o awyr iach ac yn rhoi ymdeimlad o berthyn i bwy bynnag sy’n ymuno.”

 

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *