Swyddi o Ebrill 2018

Bywyd fel intern marchnata yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru

Yn ddiweddar, fe wnaethom ni ffarwelio â Shannon Williams, a oedd wedi cwblhau interniaeth 10 wythnos gyda’n tîm marchnata, fel rhan o’i chwrs gradd gyda Phrifysgol De Cymru. Dyma ei stori… “Trwy gydol fy amser yn y Ganolfan, roeddwn i’n brysur yn gwneud pethau amrywiol o fewn y tîm marchnata, yn gweithio rhwng 9am a […]

Darllen Rhagor

A oes gennych yr hyn sydd ei angen i lenwi ein cadeir?

Rydym yn chwilio am Gadeirydd newydd a all weithio gyda’r Bwrdd a’r tîm o staff yn y Ganolfan i gael mwy o effaith nag erioed ar economi a chymdeithas Cymru yn y blynyddoedd sydd i ddod. Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn sefydliad unigryw sydd â chyfres gref o werthoedd. Mae gan Ganolfan Cydweithredol Cymru gynlluniau […]

Darllen Rhagor