Cynllun Gweithredu ar yr Economi

 

Ym mis Rhagfyr, lansiodd Llywodraeth Cymru ‘Ffyniant i Bawb: y Cynllun Gweithredu ar yr Economi’. . Mae’n amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru i wella cyfoeth a llesiant drwy dwf economaidd cynhwysol. Caiff y prif bwyntiau eu crynhoi yn ein blog. Byddwn yn cynnal ymgynghoriad ar y Cynllun Gweithredu yn ystod ein gweithdai ar gyfer busnesau cymdeithasol ym mis Chwefror yn Abertawe a Llanrwst. Rydym yn awyddus i gael adborth ar y canlynol:

  • A yw’r cynllun gweithredu ar yr economi yn rhoi digon o gyfeiriad i’r sector busnesau cymdeithasol yng Nghymru?
  • O ran cael gafael ar gymorth ariannol uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru, a fydd y broses gwneud cais yn gweithio ar gyfer y sector, yn eich barn chi?
  • O ran y Sectorau Sylfaen y tynnir sylw atynt, ai dyma’r pedwar sector cywir? A oes unrhyw sectorau allweddol ar goll?
  • Sut, yn eich barn chi, y gall y sector gefnogi’r gwaith o ddatblygu economi sylfaen ac adeiladu ar waith Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru?
  • A oes gennych farn ar y strategaeth ranbarthol newydd? Sut y gallwn atgyfnerthu’r sector o fewn y rhanbarthau?
  • Sut y gall y sector ddylanwadu ar bolisi caffael er mwyn ei helpu i dyfu, er enghraifft, a allem hyrwyddo “cysylltiadau neilltuedig” yn fwy?

Os na allwch ddod i’r gweithdai, ond yr hoffech rannu eich sylwadau, anfonwch e-bost at Ceri-Anne yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *