Swyddi o Chwefror 2018

DIWRNOD DEFNYDDIO’R RHYNGRWYD YN FWY DIOGEL 2018- Creu, Cysylltu a Rhannu Parch

Gan Shannon Williams, Mewnol Marchnata a Myfyriwr ym Mhrifysgol De Cymru Mae Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn anelu at greu rhyngrwyd sy’n fwy diogel a rhyngrwyd well, lle gall pawb fod yn ddiogel ac yn rymus ar-lein. Pwrpas Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yw addysgu pawb i ddefnyddio’r dechnoleg yn gyfrifol, yn […]

Darllen Rhagor

Cynllun Gweithredu ar yr Economi

  Ym mis Rhagfyr, lansiodd Llywodraeth Cymru ‘Ffyniant i Bawb: y Cynllun Gweithredu ar yr Economi’. . Mae’n amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru i wella cyfoeth a llesiant drwy dwf economaidd cynhwysol. Caiff y prif bwyntiau eu crynhoi yn ein blog. Byddwn yn cynnal ymgynghoriad ar y Cynllun Gweithredu yn ystod ein gweithdai ar gyfer busnesau […]

Darllen Rhagor