Swyddi o Ionawr 2018

Cais am dystiolaeth: Rhannwch eich stori ynghylch ynni adnewyddadwy lleol

Y llynedd, cyhoeddodd Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Faterion Gwledig a’r Amgylchedd dargedau newydd ar gyfer cynhyrchu ynni yng Nghymru. Roedd y targedau’n cynnwys sicrhau bod Cymru’n cynhyrchu 70% o’r trydan mae’n ei ddefnyddio o ynni adnewyddadwy erbyn 2030, a bod prosiectau ynni yn cynnwys rhyw elfen o berchnogaeth leol erbyn 2020. Nawr, mae Llywodraeth […]

Darllen Rhagor

Coastal Housing – mentrau cydweithredol yn rhoi cymunedau yn gyntaf

Oddi wrth Ross Williams, Coastal Housing Mae’r Grŵp Coastal Housing yn rheoli tair menter gydweithredol ar draws ei stoc tai. Dyma nhw: Gwynfyd – Blaengwynfi Menter Tai Cydweithredol Glyn-nedd – Glyn-nedd Bron Allt – Creunant Er bod gan y tair sawl elfen debyg, maent yn unigryw yn eu ffordd eu hunain ac, i bob pwrpas, […]

Darllen Rhagor

Tai Cydweithredol – mae’n bosib, beth bynnag fo maint y fenter

Ar ôl bod yn Llundain ddiwedd mis Tachwedd yng nghynhadledd Tai gyntaf y DU dan arweiniad y Gymuned, cefais fy synnu â’r brwdfrydedd a’r angerdd yn yr ystafell. Roedd yna fwrlwm go iawn ymysg y siaradwyr a’r cynrychiolwyr, yn enwedig wrth i’r Gweinidog Tai a Chynllunio gyhoeddi bod y gronfa Tai Cymunedol yn cael ei […]

Darllen Rhagor

Pum mlynedd gyntaf tai cydweithredol yng Nghymru

Ym 1972 canodd David Bowie…. We got five years, stuck on my eyes We got five years, what a surprise We got five years, my brain hurts a lot We got five years, that’s all we got (O ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars’) 40 mlynedd yn ddiweddarach ar […]

Darllen Rhagor

Diwrnod ym Mywyd…Cynghorydd Tai Cydweithredol

Fel rhan o ddiwrnod meddiannu Twitter gyda materion sy’n ymwneud â Thai Cydweithredol heddiw, roeddwn am roi darlun cliriach i bawb o ddiwrnod arferol ym mywyd Cynghorydd Prosiect.   9am. Cyrraedd y swyddfa ar ôl brwydro tagfeydd bore Llun ar yr M4. Llawer iawn o sgwrsio yn y swyddfa a thrin a thrafod anturiaethau’r penwythnos. […]

Darllen Rhagor

Recriwtio unigolion talentog o ran technoleg er mwyn gwella sgiliau pobl yng Nghymru

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi bod ar flaen y gad o ran cynhwysiant digidol ers 2006. Rydym yn darparu cynhwysiant digidol drwy ein prosiect Cymunedau Digidol Cymru a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r prosiect Fy Mywyd Digidol a ariennir gan y Nominet Trust. Rhaglen beilot naw mis yw “Fy Mywyd Digidol” a gynhelir gan Ganolfan […]

Darllen Rhagor

Hwyl fawr 2017, helo 2018

Roedd 2017 yn flwyddyn brysur a chynhyrchiol yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru. Aethom ati i achub ar y cyfle i adolygu ein strategaeth yng ngoleuni Brexit a newidiadau eraill i’r amgylchedd polisi a chyllido yr ydym yn gweithio ynddo. O ganlyniad, mae ein pwrpas bellach yn ehangach. Rydym yn cadw ein safle blaenllaw fel asiantaeth datblygu […]

Darllen Rhagor