Swyddi o Rhagfyr 2017

Beth y mae cynllun gweithredu economaidd Llywodraeth Cymru yn ei olygu i fusnesau cymdeithasol?

  Yn dilyn lansio ‘Ffyniant i Bawb: y Strategaeth i Gymru’, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei gynllun gweithredu economaidd newydd. Mae’n nodi cynlluniau Llywodraeth Cymru i gynyddu cyfoeth a lles trwy dyfu’r economi mewn ffordd gynhwysol. Mae’r prif bwyntiau’n cael eu crynhoi isod. Mae Llywodraeth Cymru wedi dechrau cyfnod o ymgysylltu ar y cynllun […]

Darllen Rhagor