Swyddi o Rhagfyr 2016

Mae cyllideb am oes, nid ar gyfer y Nadolig yn unig

Gall y Nadolig fod yn amser drud iawn o’r flwyddyn, a all olygu bod llawer o bobl yn mynd i ddyled, sy’n cymryd llawer o’r flwyddyn i’w dalu’n ôl. Beth petai ffyrdd i oroesi tymor y Nadolig heb wario gormod? Dechrau’n gynnar – gallwch ledaenu cost y Nadolig dros gyfnod hwy, i leihau’r angen i […]

Darllen Rhagor

Cydweithio ymhlith mentrau cydweithredol – beth gall cymdeithasau tai cydweithredol ei ddysgu oddi wrth ei gilydd

Ysgrifenwyd gan Dave Palmer Mae’r 6ed Egwyddor Gydweithredol Ryngwladol – Cydweithredu ymhlith mentrau cydweithredol, yn nodi bod ‘mentrau cydweithredol yn gwasanaethu eu haelodau yn y modd mwyaf effeithiol ac yn cryfhau’r Mudiad Cydweithredol wrth weithio gyda’i gilydd, trwy gyfrwng strwythurau lleol, cenedlaethol, rhanbarthol a rhyngwladol.’ Gan gadw hyn mewn golwg, daeth Glenn Bowen a Dave […]

Darllen Rhagor

Peidiwch â digalonni’r Nadolig hwn… mae defnyddio’r rhyngrwyd yn haws na’r disgwyl

I lawer ohonom ni, mae defnyddio’r rhyngrwyd wedi dod yn rhan annatod o’n bywydau bob dydd. Rydym yn cymryd y byd o wybodaeth a chyfleoedd sydd ar flaenau ein bysedd yn ganiataol, ac yn teimlo ar goll pan rydym yn colli ein cysylltiad diwifr, hyd yn oed am eiliad. Yn aml, nid ydym yn sylweddoli […]

Darllen Rhagor