Swyddi o Tachwedd 2016

Pam mae gan Ganolfan Cydweithredol Cymru yn cefnogi Wythnos Gallu Ariannol

Pan fydd 40% o oedolion yn dweud nad ydynt yn gallu rheoli eu harian a bod gan bedwar o bob deg arall lai na £500 mewn cynilion, mae’n amlwg bod y DU yn wynebu argyfwng gallu ariannol a bod angen ymateb ar y cyd. Dyna pam  yr ydym yn yn cefnogi Wythnos Gallu Ariannol. Mae’r […]

Darllen Rhagor

Ydy busnes cymdeithasol yn perthyn i fyd y tylwyth teg?

Mae hi’n Ddiwrnod Menter Gymdeithasol yn y DU heddiw…ond beth yn union yw menter gymdeithasol a pham fod angen diwrnod ymwybyddiaeth â hashnod arni? A bod yn onest, tan ychydig fisoedd yn ôl, doedd gen i ddim llawer o ddealltwriaeth ynglŷn â beth oedd menter gymdeithasol, ac ni fyddwn wedi gallu dweud wrthoch chi sut […]

Darllen Rhagor

Helpu cymunedau i drosglwyddo asedau yn gynaliadwy

Y mis hwn, mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn dechrau ar ddarn newydd o waith mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r cyngor yn awyddus i drosglwyddo cyfrifoldeb dros adeiladau a chyfleusterau ledled yr ardal i grwpiau cymunedol. Gan weithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr ac Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd […]

Darllen Rhagor